A torkod a te erősséged.

Jogi közlemények

E honlap tulajdonosa és szolgáltatója:

KRKA Magyarország Kft
Dunavirág utca 2-6. 3. torony 6. emelet
1138 Budapest

A weboldalak célja, hogy általános tájékoztatást nyújtsanak a Krkáról, és annak termékeiről, illetve szolgáltatásairól.

Felhasználási feltételek

A Krka honlapjának valamely oldala megnyitásával, illetve böngészésével Ön elfogadja a felhasználásra vonatkozóan az alábbiakban meghatározott összes korlátozást és feltételt. Kérjük, hogy ne használja ezt a honlapot, amennyiben nem ért egyet a felhasználásra vonatkozó összes feltétellel. Javasoljuk, hogy alkalmanként keresse fel honlapunkat és olvassa végig a hatályos Felhasználási feltételeket, valamint az Adatvédelmi szabályzatot, mivel azok jogilag kötelező érvényűek.

A Krka honlapjának menedzselése, felügyelete és frissítése a szlovéniai Novo mesto-ban zajlik. A jelen weboldalakat nemzetközi felhasználásra szántuk. A Krka nem garantálja, hogy a weboldalakon közzétett adatok világszerte érvényesek, valamint, hogy az összes termék és szolgáltatás minden országban, illetve minden formában és csomagolásban, azonos feltételek mellett elérhető. Az itt található weboldalak elérése és böngészése során a felhasználók kötelesek betartani a saját országukban hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A Krka weboldalain szereplő információk és adatok csupán tájékoztatásul szolgálnak, és kifejezetten eltérő rendelkezés (pl. hivatalos rendelések, promóciós anyagok stb. közzététele) hiányában nem teremtenek jogalapot jogilag kötelező erejű kapcsolatokhoz, illetve ilyen kapcsolatok létesítéséhez.

A Krka, valamint a termékei, szolgáltatásai és értékpapírjai kapcsán a weboldalakon megtalálható tájékoztatás nem értelmezhető a termékekre, szolgáltatásokra vagy értékpapírokra vonatkozó ajánlatként. A Krka weboldalain a termékekkel és/vagy a hatóanyagokkal kapcsolatosan megadott információ kizárólag a Krka teljes termékválasztékával kapcsolatos általános tájékoztatás. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e tájékoztatás, kifejezetten eltérő utalás hiányában, nem tekinthető ajánlatnak.

A Krka weboldalain szereplő, a termékkel és/vagy a hatóanyaggal kapcsolatos utalások nem jelentik azt, hogy a Krka az adott terméket és/vagy hatóanyagot ténylegesen forgalomba is hozta, illetve kínálta a weboldal látogatójának érdeklődése szerinti országban, avagy abban az országban, ahol a weboldal látogatója az oldalra belépett. Kérjük, hogy ellenőrizze le a Krkánál, leányvállalatainál vagy külföldi képviseleti irodáinál, hogy a terméket, illetve a hatóanyagot a Krka valóban forgalmazza-e és eladásra kínálja-e az érdeklődése szerinti országban.

Felelősség kizárása

Annak érdekében, hogy az oldalakon szereplő információk pontosak, a megadott adatok pedig naprakészek legyenek, a Krka weboldalait kellő körültekintéssel tervezte meg és a továbbiakban is így kíván eljárni. A Krka azonban nem vállal felelősséget azért, hogy a tájékoztatás pontos, illetve teljes körű. A Krka továbbá fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát - tekintet nélkül annak okára és előzetes értesítés nélkül - bármikor és bármilyen formában megváltoztassa.  A közzétett adatokat az oldal felhasználói kizárólag saját kockázatukra használják fel. A Krka, valamint az összes többi jogi és természetes személy, aki közreműködött a jelen weboldalak tervezésében és létrehozásában, kifejezetten elhárítanak minden kártérítési felelősséget és kötelezettséget az olyan károk tekintetében, amelyek a weboldalakon szereplő információkhoz való hozzáférésből, azok felhasználásából vagy nem lehetséges felhasználásából, avagy azok tartalmi hibájából, illetve hiányosságából eredően, illetve azzal kapcsolatosan merülhetnek fel.

A Krka weboldalán szereplő tájékoztatásnak semmiképpen sem célja, hogy szakszerű orvosi tanácsadásként vagy kezelési útmutatóként szolgáljon bármely betegségnek a Krka termékeivel történő kezelése tekintetében. Kérjük, hogy a Krka termékeinek használata előtt kérje ki orvosa vagy gyógyszerésze tanácsát.

Előfordulhat, hogy a Krka weboldalainak egyes felhasználói különféle információk posztolásával reagálnak. E tekintetben a Krka minden jellegű felelősséget elhárít. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ilyen információk nem bizalmas jellegűek, és nem esnek szerzői jogi védelem hatálya alá. A Krka fenntartja a jogot, hogy ezeket az információkat szabadon felhasználja, azokat korlátozás nélkül terjessze és közölje bármely másik féllel, illetve, hogy azokat a forrásra történő hivatkozás nélkül felhasználhassa. A Krka fenntartja a jogot továbbá a tekintetben is, hogy felhasználhassa (többek között) az ilyen információk témakörébe tartozó vagy abban szereplő ötleteket, elképzeléseket, ismereteket és technikákat. Az ilyen információkat a Krka saját belátása szerint, bármely célból felhasználhatja.

Hivatkozások más weboldalakra

A jelen weboldalak harmadik személyektől származó információkat és harmadik személyek weboldalaira utaló hivatkozásokat is tartalmaznak. Ha az saját megítélésünk szerint adekvát, akkor megfelelően feltüntetjük azokat. A Krka nem ismeri harmadik felek weboldalainak tartalmát, ezért az ott megadott információkért felelősséget nem vállal.

Szellemi tulajdonjogok

A Krka weboldalain szereplő összes információ és kép, a törvényileg megengedett keretek között, szerzői jogi védelem és egyéb szellemi tulajdonjogi védelem hatálya alá esik. Az ezeken a weboldalakon közzétett dokumentumok reprodukálása kizárólag nem kereskedelmi, illetve személyes célból lehetséges, a szerzői jogi védelemre és az egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó fenti figyelmeztetés tiszteletben tartása mellett. A weboldalakon szereplő információk a Krka kifejezett, írásbeli jóváhagyása nélkül, kereskedelmi célból nem másolhatók, nem mutathatók be, nem tölthetők le, nem módosíthatók, nem reprodukálhatók és más egyéb módon sem terjeszthetők. A weboldalakon megjelenő márkanevek és védjegyek a Krka bejegyzett védjegyei, illetve azok használatára a Krka jogosult.

Adatvédelmi szabályzat

Az irányadó törvényi szabályozás betartása 
Az (EU) 2016/679 Általános adatvédelmi rendeletének, valamint a személyes adatok védelméről szóló egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Krka fokozott elővigyázatossággal jár el a weboldalának felhasználóitól megszerzett információk és a felhasználók személyes adatai tekintetében.  Az alábbiakban további információkat olvashat a személyes adatok gyűjtésével, mentésével, felhasználásával és közzétételével kapcsolatosan.

Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk a weboldalunkon? 
Weboldalunk személyes adatok megadása nélkül is használható. Személyes adatok megadását csak termékek vagy szolgáltatások megrendelése esetén kérjük.

Személyes adatok gyűjtésére kizárólag akkor kerül sor, ha azokat a hírlevelünkre való feliratkozáskor, a weboldalunkon található tartalomhoz való hozzáférés során vagy a versenyeinken való részvétel alkalmával kapjuk meg. Személyes adatokat gyűjtünk akkor is, amikor Ön kitölti a Nemkívánatos események bejelentése c. formanyomtatványt vagy szobát foglal valamelyik szállodánkban, e-mailben rendeli meg termékeinket, illetve szolgáltatásainkat, vagy a rendeléssel kapcsolatosan érdeklődik, illetve más hasonló helyzetben is, amikor Ön úgy dönt, hogy megadja nekünk személyes adatait.

Az Ön által részünkre elküldött személyes adatok mellett információkat gyűjtünk cookie-k („sütik”) segítségével is. Ilyen információ lehet az, hogy Ön milyen weboldalakat keres, illetve keresett fel a mi honlapunkról és, hogy mennyi időt töltött el a weboldalunkon. IP-címének utolsó három számjegyét azonnal anonimmá tesszük, hatékony módon megelőzve, hogy Ön az információ alapján azonosítható legyen. Ezt az információt akár az Ön azonosítására is felhasználhatnánk, azonban mi nem tesszük ezt.

Milyen célból dolgozzuk fel a weboldalunkon megadott adatokat? 
Az Öntől kapott, illetve a cookie-k segítségével gyűjtött adatok a következő célból dolgozhatók fel: statisztikai célokból, valamint a weboldal-felhasználók demográfiai jellemzőinek és érdeklődésének meghatározására, de kizárólag oly módon, hogy az adott személy ne legyen azonosítható; szerverproblémák diagnosztizálására és weboldalunk felügyeletére; a weboldalunkon megrendelt termékek, illetve szolgáltatások biztosítására; avagy, eltérő törvényi szabályozás hiányában, az Ön által kért, illetve jóváhagyott egyéb célból.

Átadjuk-e az Ön személyes adatait más cégeknek? 
Az Ön személyes adataihoz kizárólag a Krka weboldalának kezelésével megbízott cég férhet hozzá. Ezzel a vállalattal a Krka egy a személyes adatok feldolgozására irányuló szerződést kötött, és garantáljuk, hogy e cég a személyes adatok védelmére vonatkozó összes előírást betartja.

Hol tároljuk a weboldalunkon keresztül megadott személyes adatokat? 
A személyes adatokat szervereinken tároljuk az, a tevékenységünk egyes helyszínein. Üzleti partnereink, akik egyes esetekben személyes adatokat tárolnak részünkre, olyan védelmi szintet biztosítanak, amely legalábbis megegyezik a Krkánál általunk biztosított szinttel. A személyes adatokat semmilyen formában sem adjunk át harmadik felek részére, a Krka weboldalát kezelő cég, illetve a jogi hatóságok által előírt esetek kivételével.

Szakmai közönség 
E weboldal egyes részei olyan információkat tartalmazhatnak, amelyekhez – az irányadó törvényi szabályozásnak megfelelően – kizárólag orvosok, gyógyszerészek és állatorvosok férhetnek hozzá. Ezért kell megkapnunk azoknak az orvosoknak, gyógyszerészeknek és állatorvosoknak az elérhetőségi és más személyes adatait, akik a gyógyszerekkel kapcsolatosan szakmai információkhoz szeretnének jutni. Ilyen esetben a személyes adatok arra nyújtanak garanciát, hogy weboldalunk tartalmának elérhetősége összhangban van a gyógyszertermékekre vonatkozó jogszabályokkal. Ezen adatok hitelessége az érintett személyek kizárólagos felelőssége. Az elérhetőségi adatok az érintett személyekkel való kapcsolattartást szolgálják, ahogyan és amikor arra szükség van. A személyes és kapcsolattartási adatokat egyéb célra nem használjuk fel és azokat harmadik fél részére nem adjuk ki.

Gyermekek 
A Krka weboldala általánosságban felnőtteknek szól. Amennyiben a Krka bármikor weboldal-tartalmat készítene gyermekek számára, avagy termékeket, illetve szolgáltatásokat ajánlana részükre, azt kizárólag a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően tenné, megfelelő szülői beleegyezés vagy a szülői felelősség jogosultjának engedélye mellett.

Cookie-k

A cookie egy kis fájl, ami eltárolódik a számítógépen, amikor Ön először keres fel egy weboldalt. A cookie-t kibocsátó weboldal felismeri azt, amikor Ön ismét ellátogat az adott weboldalra. E technológia weboldalunk fejlesztését és a felhasználói tapasztalat javítását szolgálja.

Egyes általunk használt cookie-k ideiglenes cookie-k (a böngésző bezárásakor lejárnak), mások viszont állandóak (a weboldal elhagyását követően egy bizonyos ideig még eltárolódnak az eszközön).  Az egyetlen munkamenet idejére szóló ideiglenes cookie-kat weboldalunk látogatói számának meghatározására használjuk, míg az állandó cookie-k segítségével tároljuk a kapcsolattartási adatokat weboldalunk jövőbeni felkeresése céljából (ezek emlékeznek a bejelentkezési adatokra). Használunk még más honlapokról származó, harmadik fél cookie-kat is: ezek YouTube cookie-k (amelyek lehetővé teszik meghatározott videotartalom lejátszását a weboldalunkon), reklám cookie-k és Google Analytics cookie-k, amelyek segítségével követni tudjuk a weboldalainkon megfigyelhető mozgást, azt, hogy mely tartalmak érdekesek és, hogy mennyi ideig tart egy-egy látogatás. Ezek alapján tudjuk szerkeszteni és látogatóink igényeinek megfelelően adaptálni weboldalunk tartalmát.

A cookie-k segítségével gyűjtött adatokat kizárólag statisztikai célból, valamint a demográfiai jellemzők meghatározása és a weboldal-felhasználók érdeklődésének megismerése céljából dolgozzuk fel (de kizárólag olyan módszerekkel, amelyek révén megelőzhető az azonosítás), valamint szerverproblémák diagnosztizálására, weboldalunk felügyeletére, továbbá termékeinkkel kapcsolatos tájékoztatás céljából.

A cookie-kat a legtöbb webes böngésző automatikusan engedélyezi. A cookie-k használata bármikor megtagadható. Ha a gépén el kívánja utasítani a cookie-k használatát, akkor meg kell változtatnia a böngésző beállításait. A cookie-k elutasításával kapcsolatos további információkért lásd: www.aboutcookies.org. A Google Analytics részleteiért lásd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Az Ön jogai

Az Ön jogai gyakorlásának elősegítését szolgáló, útmutatók megtalálhatók Az érintett személyek jogai című oldalon. Ezek az általunk feldolgozott személyes  adatokhoz való hozzáférés vagy az adathelyesbítés, az adattörlés, illetve az adatfeldolgozás korlátozásának kérelmezésére.

Az e-mail alján található „Leiratkozás”-ra kattintva Ön akár le is iratkozhat a promóciós e-mailek címzettjeinek listájáról.

A Krka weboldalán közzétett Adatvédelmi szabályzat változásai

A Krka fenntartja a jogot a weboldalán közzétett Adatvédelmi szabályzat módosítására. Javasoljuk, hogy térjen vissza weboldalunkra és rendszeresen ellenőrizze azt. Az Adatvédelmi szabályzat jelentős változása esetén a weboldalunkon megfelelő értesítést teszünk közzé.

Biztonság

A Krka ISO 27001 tanúsítással rendelkező, technikai és szervezeti jellegű biztonsági óvintézkedéseket alkalmaz az adatok manipulálás, adatvesztés, megsemmisülés vagy jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érdekében. Tisztában vagyunk a biztonság jelentőségével, éppen ezért az alapértelmezett módon integrálva van az összes rendszerünkbe és munkafolyamatunkba, beleértve a személyes adatokat tároló nyilvántartási rendszereket is. A nyilvántartási rendszerekkel folytatott tevékenységünk a legújabb technológiai megoldásokat és megközelítéseket alkalmazza, amelyek biztosítják a személyes adatok tárolásának és feldolgozásának lehetséges legmagasabb fokú védelmét (titkosítás, adathozzáférési szabályok, adathozzáférés nyilvántartása stb.). Infrastruktúránk segítségével gondoskodunk az adatoknak az összes fenyegetéssel szembeni, folyamatos védelméről, ideértve a vírusokat és az egyéb rosszindulatú kódokat is. Veszélyérzékelő rendszereket és eljárásokat alkalmazunk, melyek hozzájárulnak szolgáltatásaink hatékonyabb védelméhez, egyben biztosítják a nagyfokú biztonságot.

Kapcsolattartási adatok

Probléma vagy kérdés esetén, illetve ha személyes adataihoz hozzá kíván férni, azokat helyesbíteni, blokkolni vagy törölni szeretné, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info.hu@krka.biz címen.

Az internet folyamatos fejlődése megköveteli adatvédelmi nyilatkozatunk időnkénti módosítását. Fenntartjuk a jogot a szükséges változtatások megtételére.

Utoljára frissítve 2018 áprilisában

© Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

A személyes adatok védelméhez fűződő jog, a személyes adatok titokban tartása iránti elkötelezettsége jeleként a Krka kialakította adatvédelmi szabályzatát. A Krka számára fontos az Ön személyes adatainak biztonságos kezelése, ezért személyes adatait az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban kezeljük (beleértve, de nem kizárólagosan a magyar jogszabályokat, különösen a 2011. CXII. törvényt - a továbbiakban: „Info tv.”) és kérésére azokat adatkezelőnk törli/zárolja, helyesbíti vagy egyes adatkezelési műveletekre korlátozza, továbbá az Info tv. által meghatározott esetekben joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz valamint bírósághoz fordulni.

Az alábbiakban ismertetjük a honlapunkkal összefüggő információgyűjtéssel, -megőrzéssel és -megsemmisítéssel kapcsolatos gyakorlatainkat.

Honlapunkat személyes adatai nélkül is használhatja, a személyes adatok megadása nem feltétele a honlap használatának.

Személyes adatokat csak abban az esetben gyűjtünk, ha Ön (a regisztráció alkalmával, vagy nyomtatványok kitöltése során, vagy e-mailben) adja meg nekünk. A honlapunkon keresztül gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésekről (az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbításokról stb.) bővebb tájékoztatás honlapunk azon oldalain találhat, ahol lehetősége nyílik személyes adatokat megadni számunkra. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben az Ön tájékozott hozzájárulása.

A Krka „cookies” (sütik) révén is gyűjthet információkat, amelyek tartalmazhatják azokat a weboldalakat, ahonnan a honlapunkhoz jutott el, illetve azokat a weboldalakat, amelyeket honlapunkon keresztül látogat, továbbá az IP címet és a weboldalon töltött látogatás hosszát. Ezeket az információkat a Krka nem használja fel a látogatók azonosítására.

A „cookies” révén gyűjtött adatokat és információkat kizárólag statisztikai adatok gyűjtésére használhatjuk fel (a látogató anonimitásának megőrzése mellett) a szerverünkkel kapcsolatos problémák diagnosztizálására és a weboldalunkkal kapcsolatos ügyek intézése céljából.

Abban az esetben, amikor az Ön adatait partnereinknek felé továbbítjuk (feltéve, hogy Ön ehhez előzetesen hozzájárult a termékeink és/vagy szolgáltatásink megismerése érdekében, illetve egyéb okok miatt), gondoskodunk arról, hogy partnereink az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járjanak el.

Az Ön személyes adatai a Krka-n belül maradnak, és azokat szervereinken tároljuk. Az Ön személyes adatait sem a Krka, sem a Krka partnerei semmilyen formában nem továbbíthatják kivéve, ha Ön ehhez hozzájárulását adja, illetve ha jogszabályban előírt kötelezettségünknek kell eleget tenni.

Ha bármilyen kérdése, kérése, kifogása, vagy észrevétele van az adatvédelmi szabályzattal vagy az oldalakon található információkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az elérhetőségek valamelyikén:

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Cím: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 3-11/a 4. lház 1. em.

E-mail cím: info.hu@krka.biz

„Cookies” (sütik)

A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet az Ön számítógépe küld, amikor meglátogat egy weboldalt. Azért használunk cookie-kat és néhány más módszert a látogatások mérésére, hogy segítsenek nyomon követni többek között azt, hogy mely tartalmakat illetve hányan látogatták. Ennek az eszköznek az alkalmazása során nem gyűjtünk semmilyen személyes adatot a látogatókról, azok összesített formában jutnak el hozzánk. Ezen technológiák és információk lehetővé teszik számunkra, hogy javítsunk a honlapunkon és későbbi látogatásai során a weboldal emlékezzen az Ön készülékére.

Ön elfogadhatja, vagy elutasíthatja a cookie-kat. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat. Abban az esetben, ha le akarja tiltani a cookie-kat, úgy azt az internet böngésző beállításainak megváltoztatásával tudja megtenni.

A honlap használata során harmadik fél is küldhet cookie-t az Ön készülékére, ezek főként a Google Analytics cookie-jai; ezen cookie-k által gyűjtött adatokat a Google adatvédelmi gyakorlatával összhangban kezeljük.

Biztonsági intézkedések

Oldalainkon megtesszük a szükséges technikai és szervezeti biztonsági óvintézkedéseket a számítógépéről eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az on-line gyűjtött személyes adatok biztonságos kezelése érdekében tűzfallal és jelszóval is védett hálózatot használunk. Azonban felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos: a jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért a felhasználó felel. Bár nem tudjuk garantálni minden esetben az adatvesztést, az adatokkal kapcsolatos visszaélést, jogosulatlan hozzáférést, nyilvánosságra hozatalt, megváltoztatást vagy megsemmisítést, megpróbáljuk megelőzni ezeket az eseményeket.

Az internet folyamatos fejlődése miatt szükség van arra, hogy a Jogi tájékoztatóban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat alkalmanként frissítsük. Fenntartjuk magunknak ezen változtatás jogát amennyiben szükség van rá.

Krka, d. d.

Minden jog fenntartva. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto